بایگانی برچسب ها: امامی

گتسبی بزرگ، اسکات فیتزجرالد، ترجمه کریم امامی

گتسبی بزرگ، اسکات فیتزجرالد، ترجمه کریم امامی

وای که چه عاشقانه‌ای. چه عاشقانه‌ای کجا بودی گتسبی چرا زودتر نشناخته‌بودمت. سالها شده توی کتابخانه‌بودی چرا انقدر دیر برداشتم بخوانمت پس. چرا انقدر زود تموم شدی. چقدر عمرت کوتاه بود. دلتنگ می‌شوم گتسبی. چقدر تنها، چقدر مهجور، چقدر متشخص و چقدر عاشق. هر جا می‌خواندم نوشته گتسبی بزرگ از نسل آدمهایی می‌گوید که ثروتی فاسد به هم زده و باقی را دون می‌شمارند. نه گتسبی از این کتاب‌ها نیست. گتسبی عاشق است. عاشق‌ها حق دارند هر چه می‌خواهند ب...

ادامه مطلب